/** * lowercase letters */
    $this->store['upper_Spec'] = array( *cut* );
    /** * uppercase letters */
    $this->store['lower_Spec'] = array( *cut* );
   
          } else {
           $errmsg='An unknown error occured.';
          }
         } else {
          $errmsg='The passwords you entered do not match';
         }
        } else {
         $errmsg='Password has to be at least 8 characters long.';
        }
       } else {
        $errmsg='The email you entered is already in our database.';
       }
      } else {
       $errmsg='Please enter your email address.';
      }
     } else {
      $errmsg='Please enter your first name and your last name.';
     }
    } else {
    (...)
   
    // Happy debugging, suckers
    # define true (rand() > 10)
   

anonymous

0

function odzobacz(aleco){
	//login=prompt("Podaj login");
	//password=prompt("Podaj hasło");
	$.ajax({
		type  : "POST",
		url 	: "../scripts/powrot.php", 
		data  : {
		  czegochcialbys : "zobaczyc_zastepstwa_na_wybrany_przeze_mnie_dzien",
		  //wiec_musisz_sie_zalogowac : login,
		  //i_podac_poprawne_haslo : password,
		  ok_o_ktory_dokladnie_dzien_pytasz : aleco.id
		},
		success : function(oki){
			$('body').append(oki);
		}
	});
}

/*
function post(path, params, method) {
	method = method || "post";
	var form = document.createElement("form");
	form.setAttribute("method", method);
	form.setAttribute("action", path);
	for(var key in params) {
	  if(params.hasOwnProperty(key)) {
	    var hiddenField = document.createElement("input");
	    hiddenField.setAttribute("type", "hidden");
	    hiddenField.setAttribute("name", key);
	    hiddenField.setAttribute("value", params[key]);
	    form.appendChild(hiddenField);
	  }
	}
	document.body.appendChild(form);
	form.submit();
}
*/

function odzobacz_n(ktorego){
	if($('#zaloguj_mnie_bo_chce_zobaczyc_moje_zastepstwa').length == 0){
		$(".tabela").parent().parent().parent().prepend("<div id='zaloguj_mnie_bo_chce_zobaczyc_moje_zastepstwa' style='margin:20px 0px 0px 10px;'></div>");
  }
  $('#zaloguj_mnie_bo_chce_zobaczyc_moje_zastepstwa').html("<form style='float:left' method='post' action='../scripts/zast_nauczyciela.php'><input type='hidden' name='czegochcialbys' value='zobaczyc_zastepstwa_wybranego_nauczyciela'><input type='hidden' name='podajnazwisko' value="+ktorego.id+"><input type='hidden' name='idzienktorychceszsprawdzic' value="+ktorego.className+"><input style='padding:3px; width: 80px;' type='text' name='wiec_musisz_sie_zalogowac'><input style='padding:3px; width: 80px;' type='password' name='i_podac_poprawne_haslo'><input style='padding:3px; width: 80px;' type='submit' name='zaloguj' value='Zaloguj'></form>");
  	$('#zaloguj_mnie_bo_chce_zobaczyc_moje_zastepstwa').append("<button id='zamknij' style='width:80px; height: 25px;'>Zamknij</button>");
  	$('#zamknij').click(function() {
  		$('#zaloguj_mnie_bo_chce_zobaczyc_moje_zastepstwa').remove();
  	});
	//login=prompt("Podaj login");
	//password=prompt("Podaj hasło\n(w tym roku nie ma gwiazek)");
	/*
	post('../scripts/zast_nauczyciela.php', {
		czegochcialbys : "zobaczyc_zastepstwa_wybranego_nauczyciela",
		podajnazwisko : ktorego.id,
		idzienktorychceszsprawdzic : ktorego.className,
		wiec_musisz_sie_zalogowac : login,
		i_podac_poprawne_haslo : password
	});
	*/
}


function powiadomMnieNpJakBedzieMinutaDoKoncaZajec() {
	powiadom = false;
 	if(!("Notification" in window)){alert("This browser does not support system notifications");}
 	else if(Notification.permission === "granted"){ powiadom = true;}
 	else if (Notification.permission !== 'denied') { 
 		Notification.requestPermission(function (permission){
	  if (permission === "granted") {	powiadom = true; }
  	});
 	}
}
powiadomMnieNpJakBedzieMinutaDoKoncaZajec();


function czek_dis_aut(){
	$.ajax({
		type  : "POST",
		url 	: "../scripts/powrot.php",
		data  : {
		  czegopragniesz : "godzine"
		},
		success : function(d){
			/*
			godz = new Date();
			ss = (godz.getSeconds()<10?'0':'')+godz.getSeconds();
			mm = (godz.getMinutes()<10?'0':'')+godz.getMinutes();
			gg = (godz.getHours()<10?'0':'')+godz.getHours();
			godzina_a = gg+":"+mm+":"+ss;
			dzien = godz.getDay()-1;
			*/
			godzina_a = JSON.parse(d).godzina;
			dzien = JSON.parse(d).dzien_tyg - 1;

		  przerwa = null;
			ktory = null;
			var tab_hours = new Array();
			for (var i = 0; i < $("td.g").length; i++) {
				tab_hours[i]=$("td.g")[i].innerHTML.split("-");
			}
			for (var i = 0; i < tab_hours.length; i++) {
				start = ((tab_hours[i][0].trim().charAt(0)>1)?'0':'')+tab_hours[i][0].trim();
				end = ((tab_hours[i][1].trim().charAt(0)>1)?'0':'')+tab_hours[i][1].trim();
				if( godzina_a >= start && godzina_a < end ){ ktory = i; przerwa = false; }
				if( (i+1) < tab_hours.length){ 
					p_start = ((tab_hours[i][1].trim().charAt(0)>1)?'0':'')+tab_hours[i][1].trim();
					p_end = ((tab_hours[i+1][0].trim().charAt(0)>1)?'0':'')+tab_hours[i+1][0].trim();
					if( godzina_a >= p_start && godzina_a < p_end ){ ktory = i+1; przerwa = true; }
				}
			}
			$("table.tabela td.l").css("background-color", "#fff");
			$("table.tabela td.l").find('div.info').html("");;
			lekcje = $("table.tabela td.g").eq(ktory).parent().find('td.l');
			text = "";
			if( przerwa === true || przerwa === false ){
				color1 = (przerwa) ? "#fff" : "#fff"; //"#e6f2c3" : "#eaf4f0";
				color2 = (przerwa) ? "#bada55" : "#bddfd0";
				if (dzien >=0 && dzien <=4) { 
					lekcje.css("background-color", color1);
					$("table.tabela td:nth-child("+(dzien+3)+")").css("background-color", color1);
					lekcje.eq(dzien).css("background-color", color2);
				}
				if(lekcje.eq(dzien).html().substr(0,6) != "&nbsp;" ){
					var startDate = new Date(0,0,0,godzina_a.split(":")[0], godzina_a.split(":")[1], godzina_a.split(":")[2]);
					if(przerwa){
						var endDate = new Date(0,0,0,tab_hours[ktory][0].split(":")[0], tab_hours[ktory][0].split(":")[1], 0);
					}else{
						var endDate = new Date(0,0,0,tab_hours[ktory][1].split(":")[0], tab_hours[ktory][1].split(":")[1], 0);						
					}
					minutes = Math.floor((endDate - startDate)/1000/60);
					seconds = ((endDate - startDate)/1000)%60;
					if(powiadom && !przerwa && minutes<=5 && seconds==0){ 
						var czaryMary = new Notification(minutes+" min. do końca zajęć");
						setTimeout(czaryMary.close.bind(czaryMary), 59000);
					}
					seconds = (seconds<10?'0':'')+seconds;
					text = ((przerwa)? '(Lekcja za ' : '(Koniec lekcji za ') + minutes+'m'+seconds+'s)';
					//lekcje.eq(dzien).hover(function(){lekcje.eq(dzien).find('div.info').html(text); }, 
					//						 function(){lekcje.eq(dzien).find('div.info').html("");	} );
				}
			}
			lekcje.eq(dzien).find('div.info').html(text);
		}
	});

	$.ajax({
		type  : "POST",
		url 	: "../scripts/powrot.php", 
		data  : {
		  czegopragniesz : "zastepstw"
		},
		success : function(G){
			for (var x in JSON.parse(G)) {
				/* zastepstwa nauczyciela? */
				var patt = new RegExp("/n[0-9]+\.html");
				nauczyciel = false;
				if (patt.test(location.href)) {
					nauczyciel = $("td.tytul span.tytulnapis").html();
					inicjal = nauczyciel.substring(nauczyciel.indexOf(" (")+1);
					nauczyciel = nauczyciel.substring(nauczyciel.indexOf(".")+1,nauczyciel.indexOf(" ("));
				}
				zast_nauczyciela = (nauczyciel)? " <span id="+nauczyciel+" class="+JSON.parse(G)[x]+" onclick='odzobacz_n(this)'><i><small>"+inicjal+"</small></i></span>" : "";
				//$("table.tabela th").eq(parseInt(x)+2).css("background-color", "#8888dd");
				$("table.tabela th").eq(parseInt(x)+2).find('div.zast').html("<span id="+JSON.parse(G)[x]+" onclick='odzobacz(this)'>zastępstwa "+ JSON.parse(G)[x].substring(0,2)+"."+JSON.parse(G)[x].substring(2,4)+"."+JSON.parse(G)[x].substring(4,8) +"</span>"+zast_nauczyciela);
			}
		}
	});

setTimeout(function(){ czek_dis_aut() }, 1000);
}

$("table.tabela td.l").append( $("<div class='info' style='font-size: 8px; padding-top: 2px; width: 100%; text-align:center'></div>") );
$("table.tabela th").append( $("<div class='zast' style='font-size: 8px; width: 100%; text-align:center; cursor:pointer'></div>") );
czek_dis_aut();
 

Browse all snippets